Frühling 2020

20.-25. Apr de Koroni, Griechenland Intensiv Seminar – Anmeldung unter wim@wimluijpers.com
09.-14 Juni de Koroni, Griechenland Intensiv Seminar – Anmeldung unter wim@wimluijpers.com

Sommer 2020

24. Aug – 29. Aug de Koroni, Griechenland Intensiv Seminar – Book at wim@wimluijpers.com

Herbst 2020

12.-13. Sept. de Arenenberg, Bodensee, Schweiz Basic Seminar – Anmeldung unter wim@wimluijpers.com
18.-23. Sept. de Koroni, Griechenland Intensive Seminar – Anmeldung unter wim@wimluijpers.com